apartment at Nieuwegein (2024)

apartment at Nieuwegein (1)apartment at Nieuwegein (2)apartment at Nieuwegein (3)apartment at Nieuwegein (4)apartment at Nieuwegein (5)apartment at Nieuwegein (6)apartment at Nieuwegein (7)apartment at Nieuwegein (8)apartment at Nieuwegein (9)apartment at Nieuwegein (10)apartment at Nieuwegein (11)apartment at Nieuwegein (12)apartment at Nieuwegein (13)apartment at Nieuwegein (14)apartment at Nieuwegein (15)apartment at Nieuwegein (16)apartment at Nieuwegein (17)apartment at Nieuwegein (18)apartment at Nieuwegein (19)apartment at Nieuwegein (20)apartment at Nieuwegein (21)apartment at Nieuwegein (22)apartment at Nieuwegein (23)apartment at Nieuwegein (24)apartment at Nieuwegein (25)

Villawal, 3432NX, Nieuwegein

Affordable: The average market price

€ 1495

€ 1495

€ 1495

Affordable property priced at average market rate. Perfect for your needs.

Area:

62 m2

Bedrooms:

2 bedrooms

Bathrooms:

1 bathroom

Property type:

Apartment

Facilties

  • Balcony

Case number:

604123

Errors on this property? Report it here

Show contact details

apartment at Nieuwegein

Fantastisch 3-kamerappartement met parkeerplaats op steenworp afstand van het stadshart van Nieuwegein City Plaza en stadspark Oudegein. Het is zeer goed afgewerkt en voorzien van parkeerkelder met parkeerplaats. Het binnenterrein is sfeervol ingericht en geeft het complex een gezellige en chique uitstraling.
Uitvalswegen (A2 en A12) zijn zeer goed bereikbaar op enkele minuten rijden. Op loopafstand vind je openbaar vervoer (directe verbinding met Utrecht), winkels, horeca, sportfaciliteiten in stadspark Oudegein. Voor een gezin is het erg prettig door het autoluwe binnenterrein en stadspark Oudegein met allerlei faciliteiten voor kinderen ideaal.
Indeling
Begane grond:
Via het groen ingerichte binnenterrein kom je in de afgesloten entree welke toegang biedt tot het trapportaal (geen lift) naar het appartement op de bovenste verdieping en de parkeergarage, waar ook afgesloten ruimte is voor . fietsen.
Tweede verdieping:
Je komt het appartement binnen in een ruime hal met toegang tot alle ruimtes. De woonkamer met hoog plafond is knus met een open keuken die van diverse inbouwapparatuur (koel-vriescombinatie, oven, afzuigkap, fornuis) is voorzien. Via de hal tref je twee lichte (slaap)kamers, waarvan de grootste toegang biedt tot een heerlijk balkon met zicht op de groene binnentuin. Deze kamer zou eventueel ook gebruikt kunnen worden als aparte woon-werkkamer.
De kleinere kamer is ruim genoeg als slaapkamer. Vanuit de hal bereik je ook de meterkast, toiletruimte, inpandige berging met aansluit- voorziening voor was- droogmachine en badkamer voorzien van wastafel met meubel, handdoek-radiator en douche.
Bijzonderheden:
- Huurprijs excl. g/w/l, internet, televisie en gemeentelijke (huurders)lasten;
- Appartement keurig onderhouden;
- Huurperiode: maximaal 24 maanden;
- Inkomenseis: minimaal 3 keer de maandhuur (bruto);
- De waarborgsom bedraagt 2 maanden huur;
- Gemeenschappelijke binnentuin;
- Verwarming via stadsverwarming;
- Geheel voorzien van dubbel glas;
- Gestoffeerd;
- Huisdieren in overleg (alleen klein);
- Geen woningdelers;
- Oplevering: in overleg begin juli 2024.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, of de consequenties daarvan. Alle maten en afmetingen zijn indicatief en niet exact volgens de NEN-2580 norm.
----------------------------------------------
Fantastic 3-room apartment with parking space nearby the city center of Nieuwegein City Plaza and city park Oudegein. It is very well finished and equipped with parking basem*nt with parking space. The courtyard is attractively decorated and gives the complex a cozy and chic look.
Highways (A2 and A12) are easily accessible within a few minutes' drive. Within walking distance you will find public transport (direct connection with Utrecht), shops, restaurants, sports facilities in city park Oudegein. It is very pleasant for a family because of the car-free courtyard and city park Oudegein with all kinds of facilities for children.
Layout
Ground floor:
Through the green interior you enter the closed entrance which provides access to the stairwell (no elevator) to the apartment on the top floor and the parking garage, where there is also a closed space for bicycles.
2nd floor:
You enter the apartment in a spacious hall with access to all areas. The living room with high ceiling is cozy with an open kitchen that is equipped with various built-in appliances (fridge-freezer, oven, extractor hood, stove). Through the hall you will find two bright (bed)rooms, the size of which offers access to a lovely balcony with a view of the green inner garden. This room could also be used as a separate living-work room. The smaller room is spacious enough as a bedroom. From the hall you also reach the meter cupboard, toilet room, indoor storage room with connection facility for washer-dryer and bathroom with washbasin with furniture, towel radiator and shower.
Particularities:
- Rental price excl. g/w/e, internet, television and municipal (tenant) charges;
- Apartment well maintained;
- Rental period: maximum 24 months;
- Income requirement: at least 3 times the monthly rent (gross);
- The deposit is 2 months rent;
- Communal courtyard garden;
- Heating via district heating;
- Fully equipped with double glazing;
- Upholstered;
- Pets in consultation (only small);
- Home sharing is not allowed;
- Available: from July 2024
This information has been compiled by us with due care. No liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All sizes and dimensions are indicative and not exactly according to the NEN-2580 standard.


Do you have questions regarding this property? Contact the landlord directly here

About this property

Property type:Apartment

City:Nieuwegein

Bedrooms:2

Bathrooms:1

Area:62 m2

Price:1495 €

Furnished:Yes

Garage:Yes

Elevator:Yes

Balcony:Yes

Price per m²:24 €

ad

Expand you search in Nieuwegein

Search IdeasAverage rental priceNumber of rental properties
Property listing website19656133
Properties to rent in Holland19656133
Flats for rent near me17164148
Renting in Nieuwegein1588264
Nieuwegein apartments for rent1583203
2 bed apartment for rent Nieuwegein143377
Cheap apartment for rent Nieuwegein1583203
Rent balcony apartments in Nieuwegein150461

Other long term rentals nearby

NieuwegeinSize81m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize87m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.250/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize87m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.250/mo
NieuwegeinSize70m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.050/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize87m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.250/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize87m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.250/mo
NieuwegeinBathrooms-Bedrooms2TypeApartment€ 1.000/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms3TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.195/mo
NieuwegeinBathrooms-Bedrooms2TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinBathrooms-Bedrooms3TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize66m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.050/mo
NieuwegeinSize70m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.050/mo
NieuwegeinSize81m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.175/mo
NieuwegeinSize66m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.000/mo
NieuwegeinSize66m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.000/mo
NieuwegeinSize70m2Bedrooms2TypeApartment€ 1.050/mo

apartment at Nieuwegein (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 5763

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.